Αρχική Σελίδα

Για τα μαθήματα Χημείας και Βιολογίας σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στο ΕΚΦΕ πειραματική διαδικασία με τη χρήση των αισθητήρων πίεσης του ΣΣΛΑ (LoggerPro, dbLab), βασισμένη στο φαινόμενο της αλκοολικής ζύμωσης.

Ένα μέρος των πειραμάτων βιντεοσκοπήθηκε, ενώ τα αποτελέσματα που κατέγραψε το ΣΣΛΑ χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά για το Γυμνάσιο και ποσοτικά για το Λύκειο στα ακόλουθα ΦΕ.

Σας προτείνουμε να δώσετε πρώτα το ΦΕ για την αλκοολική ζύμωση. (Γυμνάσια και Λύκειο)

file icon pdf Μελέτη αλκοολικής ζύμωσης (βιντεοσκοπημένο πείραμα στο ΕΚΦΕ)

Για τους μαθητές του Λυκείου στη συνέχεια σας προτείνουμε να δώσετε το πιο κάτω ΦΕ

file icon pdf ΦΕ Μεταβολικός ρυθμός δράσης ζυμομυκήτων

file icon pdf Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς

Για τους μαθητές του Γυμνασίου

file icon pdf ΦΕ_Μεταβολικός ρυθμός αλκοολικής ζύμωσης

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 02 Φεβρουάριος 2021 10:01)

 

Εφαρμόζοντας ένα ΦΕ στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, απαιτείται αφενός ένα κατάλληλα βαθμονομημένο videoπείραμα και αφετέρου η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών ώστε να είναι δυνατόν να καταχωρίσουν πειραματικές τιμές και να δημιουργήσουν γραφήματα.

Περιγραφή κυκλώματος

Μετρήσεις


1η μέθοδος εξ αποστάσεως εφαρμογής

Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία εφαρμογής του ψηφιακού πειράματος, έχουν αναρτηθεί τα ΦΕ ως εικόνες, ώστε να γίνεται άμεσα η επεξεργασία τους (συμπλήρωση τιμών σε πίνακες, απαντήσεις ερωτήσεων, διαγράμματα κλπ) ψηφιακά. Ο κάθε μαθητής συμπληρώνει τα ΦΕ στον Η/Υ και  τα αποθηκεύει με σκοπό να τα προωθήσει στον καθηγητή του.

file icon pdf 2020-21 Odhgies diagrammatwn.pdf

file icon jpg ΦΕ_1file icon jpg ΦΕ_2file icon jpg ΦΕ_3file icon jpg ΦΕ_4


2η μέθοδος εξ αποστάσεως εφαρμογής

Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές θα πρέπει να έχουν το τετράδιό τους που θα μεταφέρουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ τιμών του ΦΕ και θα καταχωρίσουν τις πειραματικές τιμές.

Θα πρέπει επίσης να έχουν χαρτί μλιμετρέ για να δημιουργήσουν τα διαγράμματα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν Excel ή κάποια από τις δωρεάν Online εφαρμογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά:

https://www.desmos.com/calculator/jwquvmikhr ή

https://www.graphpad.com/quickcalcs/linear1/

file icon pdf ΦΕ file icon pdf Οδηγίες δημιουργίας διαγραμμάτων με τη Ζωγραφική των Windows

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 04 Ιανουάριος 2021 23:28)

 

Περιγραφή κυκλώματος

Μετρήσεις τάσης-έντασης

file icon pdf ΦΕ_Νόμος Ohm file icon pdf Οδηγίες δημιουργίας διαγραμμάτων με τη Ζωγραφική των Windows

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Εφαρμόζοντας ένα ΦΕ στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, απαιτείται αφενός ένα κατάλληλα βαθμονομημένο videoπείραμα και αφετέρου η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών ώστε να είναι δυνατόν να καταχωρίσουν πειραματικές τιμές και να δημιουργήσουν γραφήματα.

2. Συνεπώς θα πρέπει να έχουν το τετράδιό τους που θα μεταφέρουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ τιμών του ΦΕ και θα καταχωρίσουν τις πειραματικές τιμές.

3. Θα πρέπει να έχουν χαρτί μλιμετρέ για να δημιουργήσουν τα διαγράμματα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν Excel ή κάποια από τις δωρεάν Online εφαρμογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά:

https://www.desmos.com/calculator/jwquvmikhr ή

https://www.graphpad.com/quickcalcs/linear1/

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2020 00:19)

 

file icon pdf 2020-21 Efthygrammh Metabalomenh Kinhsh.pdf

file icon pdf Οδηγίες δημιουργίας διαγραμμάτων με τη Ζωγραφική των Windows

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Εφαρμόζοντας ένα ΦΕ στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, απαιτείται αφενός ένα κατάλληλα βαθμονομημένο videoπείραμα και αφετέρου η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών ώστε να είναι δυνατόν να καταχωρίσουν πειραματικές τιμές και να δημιουργήσουν γραφήματα.

2. Συνεπώς θα πρέπει να έχουν το τετράδιό τους που θα μεταφέρουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ τιμών του ΦΕ και θα καταχωρίσουν τις πειραματικές τιμές.

3. Θα πρέπει να έχουν χαρτί μλιμετρέ για να δημιουργήσουν τα διαγράμματα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν Excel ή κάποια από τις δωρεάν Online εφαρμογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά:

https://www.desmos.com/calculator/jwquvmikhr ή

https://www.graphpad.com/quickcalcs/linear1/

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2020 00:22)

 

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου προγραμματίζεται να ξεκινήσει η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Προς τα τέλη Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο διάστημα Νοεμβρίου ? Δεκεμβρίου 2020 (1η περίοδος πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ).

Επιπρόσθετα, στις δοκιμασίες πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ μπορούν επίσης να λάβουν μέρος εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β? επιπέδου Τ.Π.Ε. (παραδοσιακού ή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), τα οποία υλοποιήθηκαν στα Κ.Σ.Ε. από το 2008 έως το 2015

Δείτε εδώ

 

Σύνδεσμοι