Αρχική Σελίδα

Εφαρμόζοντας ένα ΦΕ στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, απαιτείται αφενός ένα κατάλληλα βαθμονομημένο videoπείραμα και αφετέρου η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών ώστε να είναι δυνατόν να καταχωρίσουν πειραματικές τιμές και να δημιουργήσουν γραφήματα.

Περιγραφή κυκλώματος

Μετρήσεις


1η μέθοδος εξ αποστάσεως εφαρμογής

Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία εφαρμογής του ψηφιακού πειράματος, έχουν αναρτηθεί τα ΦΕ ως εικόνες, ώστε να γίνεται άμεσα η επεξεργασία τους (συμπλήρωση τιμών σε πίνακες, απαντήσεις ερωτήσεων, διαγράμματα κλπ) ψηφιακά. Ο κάθε μαθητής συμπληρώνει τα ΦΕ στον Η/Υ και  τα αποθηκεύει με σκοπό να τα προωθήσει στον καθηγητή του.

file icon pdf 2020-21 Odhgies diagrammatwn.pdf

file icon jpg ΦΕ_1file icon jpg ΦΕ_2file icon jpg ΦΕ_3file icon jpg ΦΕ_4


2η μέθοδος εξ αποστάσεως εφαρμογής

Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές θα πρέπει να έχουν το τετράδιό τους που θα μεταφέρουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ τιμών του ΦΕ και θα καταχωρίσουν τις πειραματικές τιμές.

Θα πρέπει επίσης να έχουν χαρτί μλιμετρέ για να δημιουργήσουν τα διαγράμματα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν Excel ή κάποια από τις δωρεάν Online εφαρμογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά:

https://www.desmos.com/calculator/jwquvmikhr ή

https://www.graphpad.com/quickcalcs/linear1/

file icon pdf ΦΕ file icon pdf Οδηγίες δημιουργίας διαγραμμάτων με τη Ζωγραφική των Windows

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 04 Ιανουάριος 2021 23:28)

 

Περιγραφή κυκλώματος

Μετρήσεις τάσης-έντασης

file icon pdf ΦΕ_Νόμος Ohm file icon pdf Οδηγίες δημιουργίας διαγραμμάτων με τη Ζωγραφική των Windows

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Εφαρμόζοντας ένα ΦΕ στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, απαιτείται αφενός ένα κατάλληλα βαθμονομημένο videoπείραμα και αφετέρου η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών ώστε να είναι δυνατόν να καταχωρίσουν πειραματικές τιμές και να δημιουργήσουν γραφήματα.

2. Συνεπώς θα πρέπει να έχουν το τετράδιό τους που θα μεταφέρουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ τιμών του ΦΕ και θα καταχωρίσουν τις πειραματικές τιμές.

3. Θα πρέπει να έχουν χαρτί μλιμετρέ για να δημιουργήσουν τα διαγράμματα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν Excel ή κάποια από τις δωρεάν Online εφαρμογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά:

https://www.desmos.com/calculator/jwquvmikhr ή

https://www.graphpad.com/quickcalcs/linear1/

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2020 00:19)

 

file icon pdf 2020-21 Efthygrammh Metabalomenh Kinhsh.pdf

file icon pdf Οδηγίες δημιουργίας διαγραμμάτων με τη Ζωγραφική των Windows

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Εφαρμόζοντας ένα ΦΕ στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, απαιτείται αφενός ένα κατάλληλα βαθμονομημένο videoπείραμα και αφετέρου η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών ώστε να είναι δυνατόν να καταχωρίσουν πειραματικές τιμές και να δημιουργήσουν γραφήματα.

2. Συνεπώς θα πρέπει να έχουν το τετράδιό τους που θα μεταφέρουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ τιμών του ΦΕ και θα καταχωρίσουν τις πειραματικές τιμές.

3. Θα πρέπει να έχουν χαρτί μλιμετρέ για να δημιουργήσουν τα διαγράμματα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν Excel ή κάποια από τις δωρεάν Online εφαρμογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά:

https://www.desmos.com/calculator/jwquvmikhr ή

https://www.graphpad.com/quickcalcs/linear1/

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2020 00:22)

 

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου προγραμματίζεται να ξεκινήσει η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Προς τα τέλη Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 (1η περίοδος πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ).

Επιπρόσθετα, στις δοκιμασίες πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ μπορούν επίσης να λάβουν μέρος εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. (παραδοσιακού ή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), τα οποία υλοποιήθηκαν στα Κ.Σ.Ε. από το 2008 έως το 2015

Δείτε εδώ

 

Γενικό Λύκειο

file icon pdf 2020_21 lyk phys-chem-biol.pdf

file icon pdf 2020-21 erg asg a_b lyk.pdf

file icon pdf 2020-21 erg ask g_lyk.pdf

Επα.Λ.

file icon pdf 2020_21 Erg Ask epal.pdf

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2020 08:09)

 

Σύνδεσμοι