Αρχική Σελίδα Σεμινάρια

Το επιμορφωτικό-ενημερωτικό υλικό για τις ανάγκες της συνάντησης, δημιούργησαν οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ Αιγίου και του ΕΚΦΕ Πατρών

  • Για τη Βιολογία. η Αντωνία Ντρίνια, Βιολόγος MSc, MEd

Ενζυμικές Αντιδράσεις (Παρουσίαση με τα video)

Φύλλο Εργασίας

  • Για τη Χημεία ο Μιχάλης Σκαρμούτσος, Χημικός MSc

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης (Παρουσίαση και Φύλλο Εργασίας)

  • Για τη Φυσική ο Σταύρος Τελιτζίδης, ΕΚΦΕ Πατρών

Βιντεοσκοπημένα πειράματα Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής

 

Ποια είναι η αναβράζουσα σύνθεση των δισκίων; Γιατί αναβιβάζουν; Πως παρασκευάζονται;

file icon pdf Αναβράζοντες Κόκκοι

 

Κατά τη 2η επιμορφωτική συνάντηση του σεμιναρίου: "Αξιολόγηση για τη μάθηση" συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί. Οι επιμορφωτές παρουσίασαν και ανέλυσαν παραδείγματα, Φύλλων Συνεργασίας (Φ+Ε) για τη Φυσική τη Βιολογία και τη Χημεία.

Για τη Φυσική: file icon pdf Φ+Ε Δυνάμεις file icon ppt Παρουσίαση του Φ+Ε Δυνάμεις file icon zip Φ+Ε Φως

Για τη Βιολογία: file icon ppt Φ+Ε Βιολογίας: Παρουσίαση

Για τη Χημεία:  Φ+Ε Ιοντικός δεσμός: Παρουσίαση

 

Ολοκληρώθηκαν για τα Γυμνάσια της Αχαΐας οι συναντήσεις του επιμορφωτικού προγράμματος :

"Αξιολόγηση για τη μάθηση"

Οι εκπαιδευτικοί κατά ομάδες, δημιούργησαν Φύλλα+Εργασίας, δείγματα των οποίων είναι:

Ομάδα Γεωλόγων:

file icon pdf 2017-18_Kairos_Klima.pdf file icon png Χάρτης

Ομάδα Βιολόγων:

file icon doc 2017-18 Kyklophoriko_.doc

 

Στη φάση αυτή γίνεται πρακτική εφαρμογή σύνθεσης ολοκληρωμένων Φύλλων Εργασίας και Αξιολόγησης με επιλεγμένες ερωτήσεις από τα βιβλία του μαθητή, του εκπαιδευτικού και του εργαστηριακού οδηγού.

Το επιμορφωτικό υλικό που θα χρησιμοποιείται είτε ως εισήγηση είτε ως προϊόν της πρακτικής εφαρμογής, θα αναρτάται σταδιακά στο site του ΕΚΦΕ Αιγίου.

Φάκελος με το σύνολο του επιμορφωτικού υλικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εφαρμογή για το Απλό Κύκλωμα (SimpleCircuit.swf) αφού κατέβειι στον υπολογιστή σας ανοίγει ΜΟΝΟ με InternetExplorer.

 
Περισσότερα Άρθρα...

Σύνδεσμοι