Αρχική Σελίδα Γενικό Λύκειο Β' τάξη Φυσική Προτάσεις Διδασκαλίας και υλικό Πειράματα επίδειξης στα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης.

Τα Φ.Ε. περιέχουν συνδέσμους πυ οδηγούν σε video που έχει δημιουργηθεί στο ΕΚΦΕ Πατρών

Optics_Presentation_WS_01.pdf

Optics_Mesurmen_WS_02.pdf

 

 

Σύνδεσμοι