Αρχική Σελίδα Γυμνάσιο Β' τάξη Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Παρασκευή Ο2 με διάσπαση του Η2Ο2 (video)

Εργαστηριακή Άσκηση 8

Παρασκευή Ο2 με διάσπαση Η2Ο2

 

Σύνδεσμοι