Για τα μαθήματα Χημείας και Βιολογίας σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στο ΕΚΦΕ πειραματική διαδικασία με τη χρήση των αισθητήρων πίεσης του ΣΣΛΑ (LoggerPro, dbLab), βασισμένη στο φαινόμενο της αλκοολικής ζύμωσης.

Ένα μέρος των πειραμάτων βιντεοσκοπήθηκε, ενώ τα αποτελέσματα που κατέγραψε το ΣΣΛΑ χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά για το Γυμνάσιο και ποσοτικά για το Λύκειο στα ακόλουθα ΦΕ.

Σας προτείνουμε να δώσετε πρώτα το ΦΕ για την αλκοολική ζύμωση. (Γυμνάσια και Λύκειο)

file icon pdf Μελέτη αλκοολικής ζύμωσης (βιντεοσκοπημένο πείραμα στο ΕΚΦΕ)

Για τους μαθητές του Λυκείου στη συνέχεια σας προτείνουμε να δώσετε το πιο κάτω ΦΕ

file icon pdf ΦΕ Μεταβολικός ρυθμός δράσης ζυμομυκήτων

file icon pdf Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς

Για τους μαθητές του Γυμνασίου

file icon pdf ΦΕ_Μεταβολικός ρυθμός αλκοολικής ζύμωσης