Μετά απο ερωτήματα Συναδέλφων Φυσικών σχετικά με το μαγνητικό πεδίο πηνίων πολλαπλών στρώσεων, σας συνιστούμε να συνδεθείτε στο

https://www.accelinstruments.com/Magnetic/Magnetic-field-calculator.html

για τον θεωρητικό υπολογισμό, προκειμένου να έχετε μια εκτίμηση των μετρήσεων με τον αισθητήρα μαγνητικού πεδίου στο ΣΕΦΕ.