Η λήψη έγινε στο ΕΚΦΕ Πατρών απο το συνεργάτη ΒΙΟΛΟΓΟ Νίκο Φαλτσέτα