Η ουσία της χημικής εκπαίδευσης είναι η σύνδεση του μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου και της συμβολικής αναπαράστασης. Τα αρχεία PowerPoint που προσφέρονται εδώ φιλοδοξούν να υπηρετήσουν αυτή τη διδακτική προσέγγιση στο κεφάλαιο οξέων - βάσεων, σε επίπεδο Γυμνασίου.

Το αρχείο Acids_Bases_Dissociation.pptx αναπαριστά τον ιοντισμό / διάσταση οξέων και βάσεων, ενώ το αρχείο Neutralization_BTB.pptx είναι μια εξήγηση της εργαστηριακής άσκησης "Διαδοχικές εξουδετερώσεις..." από την ύλη της Γ΄ Γυμνασίου. Και αυτό το αρχείο χαρακτηρίζεται από την ίδια διδακτική προσέγγιση.

Όμως η διδασκαλία δεν φτάνει. Χρειάζεται και η ενεργητική αξιολόγηση. Για το λόγο αυτό δίνονται δύο φύλλα εργασίας τα οποία προορίζονται για ομαδική εργασία των μαθητών μέσα στην τάξη και συζήτηση στην ολομέλεια. Το πρώτο φύλλο εργασίας (FEA_kane_mia_protasi_ oxina_basika_dialymata.docx) επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές να εκφράζονται χημικά. Το δεύτερο (FEA_kane_enan_charti.docx) επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές να οικοδομήσουν στέρεα λογικά σχήματα στο κεφάλαιο οξέα-βάσεις-εξουδετέρωση και τον εκπαιδευτικό να καταλάβει τι έχουν αφομοιώσει οι μαθητές από τη διδασκαλία.

Τέτοιες διδασκαλίες φιλοδοξούν να μετατρέψουν τις τάξεις από αίθουσες διαλέξεων σε εργαστήρια σκέψης

Παύλος Σινιγάλιας,  Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 ( http://spin.pblogs.gr/ )