Εργαστηριακός Οδηγός(Εργαστηριακή Άσκηση και Φύλλο Εργασίας)

file icon pdf Diathlasee_ErgOd.pdf file icon pdf WS_Diathlasee_ErgOd.pdf

Προτεινόμενο Φ.Ε. για πραγματικό εργαστήριο

file icon pdf Diathlasee Footos.pdf

Προτεινόμενο Φ.Ε. για εικονικό εργαστήριο

file icon zip WS_Diathlasee_ICT.zip