Επικαιροποίηση γνώσεων σχετικά με την ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικού κύματος από ηλεκτρικό δίπολο (κεραία). Διαφορά φάσης ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου κοντά και μακρυά από την κεραία.

file icon pdf Near and Far Antenna Electromagnetic field.pdf