Προσκεκλημένες ομιλίες:

Μάνος Δανέζης:

Μετασχηματίζοντας τον κενό χώρο σε Ύλη και Ενέργεια: Ο Ανθρώπινος Βιοϋπολογιστής

Τεύκτρος Μιχαηλίδης: Η γεωμετρία ως αρωγός στη γλωσσική διδασκαλία

Τελευταία Ενημέρωση (Σάββατο, 13 Οκτώβριος 2018 00:34)