Επιμορφωτική δράση στο πλαίσιο του δικτύου:

"Ιστορική και Ακουστική ξενάγηση στα Αρχαία Θέατρα  της Νοτιοδυτικής Ελλάδος"

Επιμορφωτές: Ματούλα Γιανναρέλη Φυσικός, Γιώργος Ζησιμόπουλος Φυσικός

Υπεύθυνοι: Στράτος Χαριτωνίδης Χημικός, Ξένια Αντωνοπούλου Φιλόλογος

Επιμορφούμενοι:  Οι μαθητές της ομάδας που συμμετέχουν στο δίκτυο

Εκπαιδευτικό Υλικό:

file icon pdf Workshop_Sound.pdf