Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί, χρησιμοποιείται στα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΚΦΕ Αιγίου από το σχ έτος 2014-15, για μαθητές της Στ τάξης των Δημοτικών Σχολείων.

Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διδασκαλίας του Μαγνητισμού σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Αποτελείται από ένα εισαγωγικό Φύλλο Εργασίας που ακολουθείται από εννέα δομημένα Φύλλα Εργασίας που συνεχώς τροποποιούνται ώστε να είναι συμβατά με τις εκάστοτε παιδαγωγικές και μαθησιακές ανάγκες τω συμμετεχόντων μαθητών.

Σχέδιο διδασκαλίας και Φύλλα Εργασίας


 

Τεχνικές Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

Σας προτείνουμε να "κατεβάσετε" στον Η/Υ το αρχείο και να το αποσυμπιέσετε σε ξεχωριστό φάκελο. Οι υπερσύνδεσμοι δουλεύουν κανονικά εφόσον αναφέρονται στο φάκελο αποθήκευσης. Έτσι δε θα χρειάζεστε σύνδεση με το δίκτυο κάθε φορά που θα to χρησιμοποιείτε.