Αρχική Σελίδα

Διάδοση της θερμότητας:

Ο χρονικός ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας, είναι ανάλογος με τον χωρικό ρυθμό μεταβολής του ρυθμού μεταβολής της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ γειτονικών σημείων !

Επιλέξτε ΥΠΌΤΙΤΛΟΙ και μετά Ελληνικά. Η αυτόματη μετάφραση λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά.

 

Σύνδεσμοι