Αρχική Σελίδα Γυμνάσιο Α' τάξη Βιολογία Εργαστηριακές ασκήσεις Ελάχιστος Εξοπλισμός Εργαστηρίου Βιολογίας Α Γυμνασίου

Για τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις απαιτούνται ελάχιστα υλικά και όργανα που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο και μπορεί να προμηθευτούν απο τη Σχολική Επιτροπή με ελάχιστη δαπάνη.

file icon pdf Ελάχιστος εξοπλιμός Εργαστηρίου

 

Σύνδεσμοι