Αρχική Σελίδα Γενικό Λύκειο Α' τάξη Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Μελέτη της αγωγιμότητας διαλυμάτων

file icon pdf Φύλλο Εργασίας

Προσομοίωση Phet: Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού

 

Σύνδεσμοι