Αρχική Σελίδα Γενικό Λύκειο Β' τάξη Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών (video)

Πείραμα 5

Οξείδωση αιθανόλης με CuO και ανίχνευση ακεταλδεΰδης με Fehling

 

 

Σύνδεσμοι