Αρχική Σελίδα Γενικό Λύκειο Α' τάξη Βιολογία Προτάσεις Διδασκαλίας και υλικό Προτάσεις Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικό υλικό Βιολογίας Α Λυκείου

Ίσως το πληρέστερο βοήθημα για τη Βιολογία της Α Λυκείου

Δημιουργός: Βασίλης Φερτάκης, Βιολόγος MSc, Συνεργάτης ΕΚΦΕ Αιγίου

Παρουσίαση Power Point (pptx)

Neural Impulse 3D Animation (avi)

Single cell moving decisively toward a chemoattractant (avi)

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (avi)

(Για να δείτε τα video σε περιβάλλον παρουσίασης πρέπει να τα αποθηκεύσετε στον ίδιο φάκελο με την παρουσίαση)

 

Σύνδεσμοι