Αρχική Σελίδα Ημερίδες ΗΜΕΡΙΔΑ των ΕΚΦΕ (26 Ιουν 2012): ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΦΕ ΑΧΑΪΑΣ (Πάτρας)

«Ποσοτικός προσδιορισμός μικροβιακού φορτίου σε υγρά υλικά μέσα»

«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-Μετατροπή ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική»

«Η πρώτη γνωριμία  των μαθητών της Α' Λυκείου με τη Χημεία. Κάποιες εφαρμογές της στην υγεία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον»

ΕΚΦΕ ΑΧΑΪΑΣ (Αιγίου)

«Μετατροπή μηχανικού έργου σε θερμική ενέργεια»

«Μικροποσοτικές δοκιμασίες Χημείας»

ΕΚΦΕ ΗΛΕΙΑΣ (Πύργου)

«Μελέτη κυματικών φαινομένων με τη βοήθεια της λεκάνης κυματισμών»

«Αιχμαλωτίζοντας το νου και την καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου»

ΕΚΦΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Αγρινίου)

«Θεαματικά πειράματα Χημείας»

ΕΚΦΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Κορίνθου)

«Σενάρια παιδαγωγικής αξιοποίησης των εργαστηριακών ασκήσεων»

ΕΚΦΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Καλαμάτας)

«Μελέτη φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης με το σχολικό φασματοσκόπιο ? Φάσμα απορρόφησης χλωροφύλλης»

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ

«Πειραματική προσέγγιση της πτώσης των σωμάτων με τη χρήση του Lab Pro»

 

 

Σύνδεσμοι