Επειδή στα Εργαστήρια Φ.Ε. των Λυκείων δεν έχουν παραληφθεί απλά χρονομετρα start-stop, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους πιο κάτω συνδέσμους.

Χρονόμετρο απλό

Χρονόμετρο

 

Σύνδεσμοι