Αρχική Σελίδα Γενικό Λύκειο Α' τάξη Φυσική Εργαστηριακές ασκήσεις Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας στην ελεύθερη πτώση

Εργαστηριακή Άσκηση 9

file icon pdf Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας στην ελεύθερη πτώση


Φύλλο Εργασίας (μελέτη με ηλεκτρικό χρονομετρητή)  file icon pdf WS_A Lyk_Fys_Erg Ask 9.pdf

Φύλλο Εργασίας με μετρήσεις Εκπαιδευτικών  file icon pdf WS_A Lyk_Fys_Erg Ask 9_edit.pdf


Φύλλο Εργασίας (μελέτη με φωτοπύλη)  file icon pdf WS_A Lyk_Fys_Erg Ask 9_v1.pdf

Φύλλο Εργασίας με μετρήσεις Εκπαιδευτικών  file icon pdf WS_A Lyk_Fys_ErgAsk 9_v1_answer.pdf


Φύλλο Εργασίας (μελέτη με ΤΠΕ) file icon pdf WS_A Lyk_Fys_Erg Ask 9_v2.pdf

Φύλλο Εργασίας με μετρήσεις Εκπαιδευτικών  file icon pdf WS_A Lyk_Fys_Erg Ask 9_v2_edit.pdf

Applet για το Φύλλο Εργασίας  file icon swf basketBall.swf


Φύλλο Εργασίας (μελέτη με ΣΣΛΑ) file icon pdf WS_A Lyk_Fys_Erg Ask 9_v3.pdf

(Περιέχει και οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό)

 

Σύνδεσμοι