Αρχική Σελίδα Γενικό Λύκειο Β' τάξη Φυσική Προτάσεις Διδασκαλίας και υλικό Αποκατάσταση και διακοπή ρεύματος σε κύκλωμα RL

Προσομοίωση κυκλώματος RL

Οδηγίες:

Πρώτα αποφασίζουμε Small, Medium ή High τιμή για το συντελεστή αυτεπαγωγής L.

Επιλέγουμε Show Current για να δούμε τη γραφική παράσταση i - t ή Show Voltage για τη γραφική παράσταση των τάσεων

Τέλος επιλέγοντας Remove Battery αποσυνδέουμε τη μπαταρία απο το κύκλωμα ενώ επιλέγοντας Include Battery συνδέουμε τη μπαταρία στο κύκλωμα. Οι επιλογές αυτές μπορούν να γίνουν κατά τη φιάρκεια της εκτέλεσης της προσομοίωσης.

Τέλος η εκτέλεση ξεκινά με το Play.

 

 

Σύνδεσμοι