Αρχική Σελίδα Γυμνάσιο Γ' τάξη Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Εργαστηριακή Άσκηση αλογόνων (video)

Πείραμα 8.1

Ανίχνευση ιόντων Cl-, Bg-, I- με διάλυμα AgNO3

 

Σύνδεσμοι